Om Naturligvis

Her kan du læse om dagligdagen

Naturligvis er del af det fællesledede dagtilbud ”Børnehaverne i ØST", som foruden Naturligvis også indbefatter børnehaverne : Teglhuset i Nordenskov, Agerbæk Børnehus, Skovbrynet Ølgod og Kastanjehaven i Næsbjerg. Dagtilbuddet samarbejder på tværs bl.a. gennem et øget personalesamarbejde, vidensnetværk og fælles feriepasning i sommerferien. Naturligvis har p.t. 47 børn, og 8 ansatte

Børnehaven ligger i Ansager i naturskønne omgivelser op til skov og sportsarealer. Vi har et meget stort udeareal til børnehaven, som vi benytter meget. Bl.a. holder vi kaniner og hjælper nabogården med at passe deres får, som i perioder græsser i børnehavens fold. Vi planter og sår, så børnene ser processen fra jord til bord.

Vi anser det som værdifuldt:

  • At børnene får kendskab til naturen, og lærer hvordan de bruger den med respekt.

  • At børnene oplever de 4 årstiders forskellige udseende og muligheder - forskelligt vejr og landskaber. Det styrker barnets sanser og motoriske udfoldelse.

  • At vi bruger naturen så meget som muligt, da det er en god legeplads både for psyke og krop. Når barnet leger i naturen, får fantasien og samværet med andre børn og voksne spillerum, og vi udfordres og udvikles både mentalt og kropsligt.

 

Samarbejde

 

Børnehavens børn kommer primært fra Ansager og nærmeste omegn. Ansager by har egen skole til og med 9. klasse, et aktivt foreningsliv og flere lokale virksomheder. Børnehaven deltager jævnligt i aktiviteter foranstaltet af bl.a. Ansager byudvikling og idrætsforeningen.

Børnehaven har et tæt og positivt samarbejde med både skolen og den kommunale dagpleje, ligesom vi har en aktiv og engageret forældregruppe, som bl.a. bidrager ved/med forskellige arrangementer i løbet af året. (se også under Samarbejdspartnere)

 

Pædagogik

 

I Naturligvis har vi tre basis grupper. Græshopperne og Tusindbenene med børn i alderen 3-5 år og Uglerne, der er vores skolegruppe, med de børn som skal gå i skole efter sommerferien.

Der er pædagogisk blok (kl. 9.30 - 12.00) i basisgruppen tirsdag, onsdag og torsdag, hvor der i perioder af 3. måneder ad gangen, arbejdes struktureret og didaktisk med læreplanstemaerne. Vi arbejder med Intention til Handling og det betyder, at to gange om ugen deles børnene i mindre grupper på ca. 6 børn, så vi på de enkelte børns præmisser, har mulighed for målrettet at fordybe os indenfor det aktuelle læreplanstema. Den ene af dagene er turdag, her foregår læringen i naturen. 

I de enkelte læringsgrupper arbejdes der typisk med forskellige læringsmål f.eks indenfor sprog eller sociale kompetencer. Læringsmålene i de enkelte smågrupper bestemmes bl.a. på baggrund af de udviklingsprofiler (dialogprofiler), som pædagogen udarbejder to gange årligt på hvert børnehavebarn. 

Mandag leges der på stuen og i fællesrummet og der holdes en fællessamling, hvor der f.eks er musik på programmet. 

Fredag er fællesdag og gruppestrukturen er brudt op. Det er en fælles dag, hvor børnene kan lege på tværs i grupperne uafhængig af alder og stue. Der sættes aktiviteter i gang, som børnene kan vælge at deltage i, hvis de har lyst. Ligeledes bestemmer barnet selv, i hvilket grupperum madpakken spises.